top of page

Fuzja spółek energetycznych a wyzwania zielonej rewolucji

11 października 2021

– Konieczne jest budowanie i powiększanie potencjału koncernu zgodnie z od dawna dobrze znaną w biznesie dewizą „bądź szybki i bądź pierwszy”. Warto przy tym uniknąć scenariusza znanego z górnictwa, które przez lata trwało, bo nikt nie miał odwagi podjąć trudnych decyzji. Skoro przez Europę przetacza się rewolucja technologiczna, energetyczna i regulacyjna, to nie warto wobec niej pozostawać niezależnym obserwatorem. Przeciwnie — lepiej się w nią włączyć i stać się jednym z podmiotów, które wpływają na kierunek jej przebiegu — mówił Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica podczas debaty: „Zielona transformacja: wyzwanie dla nowego, silnego koncernu multienergetycznego”.

Debata miała miejsce w ramach VI edycji Kongresu 590, a jej uczestniczy dyskutowali m.in.: w jaki sposób Orlen jako koncern multieneretyczny uzyska silną pozycję na rynku krajowym i regionalnym oraz jak nowy podmiot odpowie na wyzwania rysujące się przed energetyką w nadchodzących dziesięcioleciach?


Więcej: https://www.pb.pl/multienergetyczny-koncern-stawi-czola-wyzwaniom-zielonej-rewolucji-1129952


Foto: orlen.pl

bottom of page