top of page

Protest przed TSUE

25 października 2021

Przed budynkiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbył się protest przeciwko orzeczeniu o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Uczestniczyli w nim działacze Solidarności i mieszkańcy regionu wokół kopalni. Na temat protestu w Polskim Radiu 24 mówił dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

Z jednej strony związkowcy mówią, że zamykają TSUE jednoosobowo, z drugiej strony widzieliśmy te straszne zasieki, wozy pancerne. Raczej się przygotowano jak na najazd Hunów niż na pokojową demonstrację. To był trochę teatr po obu stronach. Natomiast on tak naprawdę buduje pewien polityczny kontekst – zauważył dr Dawid Piekarz.


Więcej: https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2832384,Buduje-szerszy-kontekst-polityczny-Dr-Dawid-Piekarz-o-protescie-Solidarnosci-przez-TSUE


Foto: curia.europa.eu

bottom of page