top of page

Nagrody KOD ESG rozdane. Znamy liderów zrównoważonego rozwoju

3 października 2023

2  października br. po raz pierwszy zostały wręczone nagrody KOD ESG w  pięciu kategoriach. Kapituła nagrodziła firmy i instytucje, których  strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju. Podczas  wydarzenia organizatorzy zaprezentowali również program „III Kongresu  ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, a zebrani eksperci  starali się odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy gotowi na ESG.  Partnerem Kongresu jest m.in. Instytut Staszica


W  skład Kapituły nagrody KOD ESG wchodzą przedstawiciele takich  instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. XBW Ignacego  Krasickiego, Instytut ESG, redakcja RaportCSR.pl, Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz  Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME - Polish Chapter  Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza  (CCIFP).

- Kapituła  nagrodziła firmy i osoby, które poprzez swoje działania i realizowane  strategie i inicjatywy, pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny  przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm - mówi Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora III Kongresu ESG – Europa.


Program III Kongresu ESG - Europa


Podczas  wydarzenia został zaprezentowany program „III Kongresu ESG – Liderzy  Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r. Tematem przewodnim Kongresu będą przemiany społeczne zachodzące w  Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi będą postawione sprawy  społeczne - „S” w ESG. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG,  społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja  – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i  handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie  zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.


Debata - czy jesteśmy gotowi na ESG


Podczas  wydarzenia odbyła się również debata ekspercka pt. „Czy jesteśmy gotowi  na ESG?”, w której wzięli udział: prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw  Obywatelskich; Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektor Generalna  Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej; Piotr Glen, Kierownik Zespołu  Zrównoważonego Rozwoju i ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;  Aleksandra Marcinkowska, Prezes EDU SMART TC Limited Irlandia oraz Marta  Saracyn, Menedżer ds. strategii ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa  Krajowego.


Nagrody KOD ESG


Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach:


KOD OSOBOWOŚĆ 2023


KOD ESG w kategorii „Osobowość” otrzymała Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh - pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się pielęgnacją i  odnową obuwia. Promotorka i edukatorka odpowiedzialnej konsumpcji mody i  kultury less waste. W 2023 r. znalazła się w prestiżowym gronie 15  najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie, które zostały  wybrane przez Departament Stanu USA do elitarnego programu  mentoringowego Fortune Most Powerful Women. Laureatka pokazuje, że  jednocześnie możemy spełniać swoje marzenia, realizować się w biznesie i  działać na rzecz dobra naszej planety.


KOD „E”: środowisko


L’Oréal Polska zostało docenione przez Kapitułę za działania prowadzone na rzecz  ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego,  korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji  odpadów czy wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.  Zgodnie z globalną strategią L’Oréal for the future, do 2025 r.  wszystkie zakłady przemysłowe, administracyjne i badawcze Grupy będą  neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, wykorzystując w 100%  energię odnawialną, pozyskiwaną lokalnie do 2030 r. Grupa zredukuje  emisję gazów cieplarnianych o 25% wartości bezwzględnej w porównaniu do  2016 r. oraz jako sygnatariusz zobowiązania ONZ "Business Ambition for  1.5°C", L'Oréal zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji netto do  2050 roku.


KOD „S”: społeczeństwo


DHL Parcel Polska został wyróżniony za prowadzoną politykę różnorodności w firmie. DHL  może pochwalić́ się tym, że w tak „męskiej” branży zatrudnia prawie  tysiąc kobiet – w tym 120 menedżerek i 200 kurierek. Pracownicy pochodzą  z 10 krajów, są w rożnym wieku i mają różny stopień sprawności  fizycznej – dzięki polityce różnorodności wzajemnie się uzupełniają,  inspirują i motywują. DHL prowadzi także rozbudowaną politykę  pracowniczą i prorodzinną.


KOD „G”: ład korporacyjny


BNP Paribas Bank Polska w ramach strategii GObeyond na lata 2022-2025 postawił sobie ambitne cele bycia liderem w obszarze  zrównoważonego rozwoju, a także liderem zrównoważonych finansów.  Kapituła szczególnie doceniła rozwój oferty zrównoważonych produktów i  przywiązywanie dużej wagi do realnego wdrażania różnorodności, w  tym zapewnienie odpowiedniego udziału kobiet w organach Banku,  realizację racjonalnej, zrównoważonej i podlegającej kontroli polityki  wynagradzania, stosowanie w praktyce zasady „zero tolerancji” dla  każdego rodzaju nadużyć oraz za stawianie na stały, otwarty dialog z  wszystkimi interesariuszami.


KOD MEDIA


Grzegorz Nawacki został wyróżniony przez Kapitułę za promocję zasad odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców i edukację w zakresie raportowania niefinansowego. Na łamach Pulsu Biznesu przedsiębiorcy mogą znaleźć rzetelną wiedzę na  temat ESG i oswoić się z koniecznością tworzenia i wdrożenia strategii  ESG.


Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik  Praw Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,  JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Partnerami Głównymi są: Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).


Partnerami merytorycznymi są: Fundacja  Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza,  PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut  Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes,  Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation.


Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta  Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl,  Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy.


Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/


***


III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W  centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To  nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną  środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat  zmian społecznych.


Ostatnie  dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i  uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do  ponad 5,5 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy  ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć  europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia  2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe –  leaders of sustainable development).

bottom of page