top of page

„Stąd Jestem” – konkurs Instytutu Staszica

15 lipca 2023

„Stąd Jestem” – konkurs Instytutu Staszica


Pochodzenie, postawa przodków, ich doświadczenia życiowe, mają wpływ na postawy i wybory poszczególnych osób. Wychowanie i przekaz rodzinny, są kluczowe dla budowy wspólnoty narodowej. Właśnie dlatego Fundacja Instytutu Staszica wraz z Partnerami postanowiła stworzyć inicjatywę zachęcającą Polki i Polaków do poszukiwania źródeł swojej tożsamości. Konkurs „Stąd Jestem” został zainicjowany w maju – 7 lipca br. w Warszawie odbyła się inauguracyjna debata, poświęcona projektowi i świadomości własnych korzeni wśród współczesnych Polaków.


Celem projektu jest zachęcenie Polaków, przede wszystkich młodych, do poszukiwania źródeł swojej tożsamości, czyli genealogii i pochodzenia. Badanie korzeni rodzinnych jest dzisiaj dużo bardziej rozpowszechnione w wielu krajach zachodnich, a szczególnie w USA, niż w Polsce. Nie można odnieść wrażenia, że przez tożsamościowe problemy części polskich elit umacniano wręcz obraz szukania korzeni jako zachowania niemodnego, archaicznego czy szkodliwego, a przeszłość rodzinną jako nieistotną. 


Inicjatywa nie zachęca do konkurowania na „lepsze korzenie”, lecz ma pobudzić umiejętności i zainteresowanie tymi postawami, które są godne naśladowania. Ma uczyć umiejętności właściwego wybierania wzorców i inspiracji pośród własnych przodków.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej projektu: www.stadjestem.pl

bottom of page