top of page

Czy Fit for 55 zatrzyma Orlen?

13 lipca 2023

Polski Orlen będzie obecny w segmencie detalicznej sprzedaży paliw na szóstym europejskim rynku. Do Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji i Litwy dołącza Austria. O ile w Polsce z roku na rok przychody ze sprzedaży detalicznej stanowią coraz mniejszy odsetek przychodów koncernu, o tyle  za granicą Orlen prowadzi intensywną akwizycję stacji. Czy w  perspektywie Fit for 55 ma to sens? - pyta dr Piotr Balcerowski, w komentarzu dla portalu Energetyka24.


Dzięki fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG polski koncern wkroczył na rynek  węgierski, wymieniając de facto stacje Lotosu w Polsce ze stacjami  należącymi do MOL na Węgrzech. Nabywając stacje MOL na Słowacji znacząco  powiększył swój stan posiadania w tym kraju. Ostatnio zaś ogłoszono, że  Orlen nabywa 100% udziałów w spółce Doppler Energie, będącej operatorem  stacji Turmöl, działających we wszystkich regionach Austrii. Łącznie w  ręce polskiej spółki przejdzie 266 stacji, z czego około połowy stanowią  obiekty samoobsługowe. Akwizycja obejmuje również spółkę Austrocard,  oferującą karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych,  akceptowane w ponad pięciuset punktach - zauważa wiceprezes Instytutu Staszica.


Więcej: https://energetyka24.com/ropa/analizy-i-komentarze/czy-fit-for-55-zatrzyma-ekspansje-orlenu-komentarz


foto: orlen.pl


bottom of page