top of page

Czy możliwa jest dobra kariera w polskiej firmie? Badanie Instytutu Staszica

15 grudnia 2023

Czy możliwa jest dobra kariera w polskiej firmie? Badanie Instytutu Staszica

Czy młodzi Polacy chcą pracować w polskich firmach? Co determinuje ich wybory? Jaka jest ich świadomość w zakresie siły polskich marek? Instytut Staszica przeprowadził badanie na grupie 155 młodych Polaków w ramach projektu „Dobra Kariera”. Partnerami projektu były: Fundacja PKO BP, PZU SA, Alior Bank i Enea.


49% respondentów deklaruje, że mając do wyboru pracę w polskiej i zagranicznej firmie – na podobnych warunkach – wybrałoby firmę polską. Około 40% jest gotowych na zatrudnienie w polskiej firmie przy niższych niż w zagranicznej zarobkach.


Niemal połowa badanych nie dostrzega, by Polska jako kraj była rozpoznawalnym globalnie brandem, natomiast aż trzy czwarte opowiada się za tym, by państwo wspierało powstawanie narodowych czempionów. Ponad 90% popiera to, by rząd bardziej wspierał małe i średnie polskie firmy, działające w innowacyjnych branżach, zaś ponad 80% jest przekonanych, że istnienie silnych polskich marek może mieć pozytywny wpływ na poziom życiowej satysfakcji jako polskiego obywatela.


W najbliższym czasie będziemy chcieli opracować raport zawierający nasza pogłębioną analizę wyników badań wraz z rekomendacjami dotyczącymi wzmacniania polskich brandów i zachęcania młodych talentów do rozpoczynania pracy w polskich firmach. Tymczasem zapraszamy do dyskusji i nadsyłania Państwa uwag.


Pełna prezentacja wyników badań do pobrania.bottom of page