top of page

Dr Piotr Potejko redaktorem naczelnym „Central European Journal of Security Studies”

16 czerwca 2023

Dr Piotr Potejko, wykładowca akademicki i ekspert Instytutu Staszica, objął funkcję redaktora naczelnego nowe czasopisma naukowego - „Central European Journal of Security Studies”. Nowopowstałe czasopismo tworzone jest przez specjalistów z kilku polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczno-Humanistycznego w Siedlcach, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wydawcą periodyku jest toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek.

bottom of page