top of page

Przewodnik po warszawskich czasopismach początku XIX wieku

7 marca 2024

Ukazała się „Bibliografia zawartości czasopism warszawskich 1795-1831” autorstwa Marcina Rosołowskiego. Zarejestrowano w niej publikacje z 45 wychodzących w Warszawie periodyków literackich, społecznych i kulturalnych. To cenna pomoc dla historyków, badaczy życia codziennego oraz kultury polskiej pod zaborami. Instytut Staszica jest partnerem wydawnictwa.


W  „Bibliografii” znalazły się artykuły naukowe, recenzje, utwory literackie i nawet drobne notki. Przejrzysty układ alfabetyczny haseł autorskich i przedmiotowych pozwala na szybką kwerendę.


„Uwzględnione w Bibliografii 45 tytułów czasopism i 10 tysięcy zamieszczonych na ich łamach publikacji to ponad trzy dekady historii polskiej literatury, kultury i nauki. To niezliczone utwory literackie, oryginalne i tłumaczone, setki recenzji dzieł wydawanych na ziemiach polskich i poza ich obrębem, to także kronika życia naukowego tych czasów” – czytamy we wstępie. Jak podkreśla autor, bibliografia ma stanowić panoramę życia umysłowego i kulturalnego Warszawy, ale też Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.


W publikacji rozpisano zawartość między innymi czasopism adresowanych do kobiet, a także czasopism politycznych z czasów powstania listopadowego.

Kolejna część ma objąć lata 1832-1850.


(rk)

bottom of page