top of page

Duchowość bardzo potrzebna w pogubionym świecie

30 marca 2023

Rozmowa z ks. Andrzejem Sochalem, doradcą merytorycznym Zarządu Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży

Już w sierpniu odbędą się 38. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Jaka jest idea i jakie są cele tego spotkania młodych chrześcijan?

Idea tych ŚDM jest wyrażona w haśle: Maryja wstała i poszła z pośpiechem (Łk 1,39). Jest to zaproszenie dla młodych ludzi, aby na wzór Maryi nieśli innym Chrystusa i aby w tym posłannictwie nie byli opieszali. Dzisiejszy człowiek uwikłany w harmider i bałagan dzisiejszego świata potrzebuje na gwałt miłującej obecności Boga. Do Lizbony, na dzień dzisiejszy, wybiera się ponad 13 000 młodych Polaków. W czasie ŚDM w Lizbonie młodzi z całego świata będą mieli okazję na nowo odkryć siłę chrześcijańskiego ducha w zmianie całego świata na lepsze. W obliczu wojen, które się toczą, a których źródłem jest nienawiść, ważną rzeczą jest, aby młodzi byli siewcami cywilizacji miłości.


W jaki sposób będzie obecna podczas ŚDM Polska?

W Lizbonie po raz pierwszy w historii ŚDM, będzie funkcjonowała strefa polska o oficjalnej nazwie Polska Lizbona. Będzie ona otwarta od 29 lipca do 6 sierpnia. W ramach jej działalności będą odbywały się koncerty znanych polskich artystów, także polonijnych, jak i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ponadto będzie funkcjonowała strefa wystawiennicza.  Polska Lizbona będzie miejscem promocji polskiej kultury i gospodarki oraz polskiego dziedzictwa religijnego. Chcemy pokazać pielgrzymom z całego świata obraz Polski silnej, ciekawej, stającej się ważnym graczem na arenie międzynarodowej, bogatej dziedzictwem artystycznym i religijnym.  Ponadto każdy polski będzie wyposażony w polską flagę oraz materiały promujące Polskę.


Jakie instytucje i organizacje zaangażowane są w organizację „polskiej” części Światowych Dni Młodzieży?

ŚDM w Lizbonie to duże przedsięwzięcie, w które są zaangażowane instytucje i firmy państwowe, a także fundacje i podmioty prywatne. Na dzień dzisiejszy to ok. 50 różnych podmiotów.


Jak ksiądz oceni znaczenie tego rodzaju spotkań, adresowanych do młodych, w realiach świata nie tyle laicyzującego się, co coraz częściej otwarcie manifestującego otwartą wrogość wobec obecności wiary w życiu publicznym?

Znaczenie jest kolosalne. Z mojej perspektywy i z perspektywy tego co się dzieje w świecie, tak bardzo zmaterializowanym i tak bardzo pogubionym i zwariowanym, konieczne jest odwołanie się do duchowości, niezależnie od kontekstu religijnego. ŚDM, tutaj nikt nie ma wątpliwości, to wielkie światło ducha wyzwolonego mocą Chrystusa.


Czy młodych Polaków na kolejnych ŚDM jest coraz więcej, czy też odwrotnie, zainteresowanie udziałem spada?

Każde ŚDM mają swoją niepowtarzalną specyfikę, zależną między innymi od miejsca w których się odbywają i od kontekstu historycznego. Biorąc pod uwagę czarny pr Kościoła, który przetacza się w ostatnim czasie w mediach i generalnym spadkiem obecności młodych w Kościele jesteśmy zaskoczeni tak dużą ilością Polaków zgłoszonych do wyjazdu do Lizbony. Niektórzy prognozowali 2-3 tys., a tu już 13 tys. i liczba stale rośnie. Mamy też dane z niektórych mediów w Polsce, że wraz z kolejnymi ŚDM zainteresowanie się zwiększa.


Dziękuję za rozmowę.

bottom of page