top of page

Orlen wśród europejskich liderów

13 marca 2023

  

O planach i estymacjach nowego, połączonego koncernu multienergetycznego czytaliśmy już od dawna, ale efekt, który już teraz stał się realnym odzwierciedleniem i potwierdzeniem, że fuzja była dobrą decyzją, jest znalezienie się spółki w dziesiątce europejskich spółek z sektora oil&gas według wartości rynkowej liczonej w dolarach. Patrząc na kolejne osiągnięcie krajowego giganta, nowo ogłoszona strategia oraz zeszłoroczna fuzja mające przybliżyć Grupę do osiągnięcia długofalowych celów, w tym dynamicznego rozwoju i transformacji energetycznej stają się coraz bardziej zasadne – podkreśla dr Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica.

Więcej: https://www.cire.pl/artykuly/opinie/orlen-w-europejskiej-wielkiej-dziesiatce


Foto: PKN Orlen

bottom of page