top of page

Wieniec od Instytutu Staszica w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

3 marca 2023

1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy tablicy upamiętniającej ofiary Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie oraz przy pomniku Jana Rodowicza „Anody” odbyły się uroczystości, upamiętniające bohaterów antykomunistycznego podziemia. Wzięli w nich udział m.in. wicepremier, minister kultury Piotr Gliński oraz wiceminister kultury Piotr Mazurek. Wieniec złożyła prezes Instytutu Staszica, profesor Agnieszka Domańska.

– Naszym obowiązkiem jest pamięć. Pamiętamy. Żeby faktycznie pamiętać musimy tę pamięć instytucjonalizować i o nią dbać. Musimy budować instytucje pamięci. Tu, w tym budynku, gdzie kiedyś katowano i męczono bojowników o polskość jest małe muzeum, które jest uświęcone krwią naszych przodków, tych patriotów których pamiętamy, ale takich miejsc jest znacznie więcej – powiedział Piotr Gliński.


Wicepremier podkreślił, że „tamte wybory są w jakimś sensie wciąż aktualne. Żołnierze Wyklęci opowiadali się za Polską a byli tacy, którzy Polski nie widzieli jako celu dla naszej wspólnoty. To rozróżnienie jest aktualne”.

bottom of page