top of page

Dekoncentracja mediów? Warto sięgnąć po analizy Instytutu Staszica!

20 sierpnia 2020

Temat ustawowej dekoncentracji na polskim rynku mediów odżył po wyborach prezydenckich. Zdaniem komentatorów może stać się jednym z głównym tematów politycznych na jesieni. Tym, którzy śledzą i będą śledzić tę dyskusję, a także tym, którzy chcą brać w niej aktywnie udział, przypominamy trzy opracowania eksperckie Instytutu Staszica, ogłoszone w ostatnich latach. Zawierają one interesujące dane i informacje, dotyczące regulacji w wybranych państwach europejskich, a także obiektywizmu polskich mediów.


W listopadzie 2018 r. ogłoszono opracowaną przez ówczesnego prezesa IS (a dzisiaj jego eksperta), medioznawcę dr Marka Palczewskiego analizę Dekoncentracja rynku mediów w Polsce – punkt wyjścia. Raport Instytutu Staszica poświęcony strukturze polskiego rynku mediów w kontekście planów jego dekoncentracji (polonizacji). Wskazano w nim m.in. drogę do nieideologicznej i pozbawionej politycznych konotacji dekoncentracji mediów:

http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2017/03/Dekoncentracja-rynku-medi%C3%B3w-w-Polsce-punkt-wyj%C5%9Bcia.pdf

W grudniu 2017 r. opublikowany został raport Dzienniki opinii 2017 – analiza obiektywizmu przekazów medialnych, opracowany przez dr Marka Palczewskiego i dr Andrzeja Rostockiego, przy współpracy mgr Jana Rostockiego. Analiza była odpowiedzią na pojawiające się w przestrzeni publicznej zarzuty, że obiektywizm mediów jest związany ze strukturą właścicielską ich wydawców:

http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2017/12/RAPORT_Dzienniki-Opinii-2017.pdf

Unikalnym opracowaniem jest opracowany również w 2017 r. raport pt. Koncentracja kapitału w mediach i jej zapobieganie we Francji oraz w Niemczech, gdzie można znaleźć szczegółowe omówienie regulacji prawnych w tych dwóch państwach:

http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2017/03/IS_koncentracja_mediow_i_jej_zapobieganie_we_Francji_i_Niemczech.pdf


Zachęcamy do lektury i cytowania!

bottom of page