top of page

Instytutu Staszica merytorycznym partnerem X jubileuszowej edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

20 sierpnia 2020

W listopadzie już po raz dziesiąty odbędzie się finałowa gala Konkursu o Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania. Organizatorami wydarzenia są Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Instytut Staszica jest wyłącznym Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia.


Podstawowym celem konkursu jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Tytuł ten przyznawany jest firmom, instytucjom i samorządom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

Tegoroczna jubileuszowa edycja jest wyjątkowo istotna, ponieważ w dobie pandemii COVID-19 organizacje muszą w sposób jednoznaczny opowiadać się za wyznawanymi wartościami, które wpisują się w realizowaną przez nie misję oraz strategię, a także aktywnie planować jak w obecnych czasach chronić wartości pracownicze. Istotne są dziś zwłaszcza dobre modele przywództwa i wzorce osobowe, które przekładają się na wszystkich pracowników.

Pandemia koronawirusa i wywołany przez nią ogólnoświatowy kryzys to wielki test dla całej gospodarki. To także bardzo poważne wyzwanie dla pracodawców, którzy chcą utrzymać stanowiska pracy. W przypadku spadku przychodów może się to okazać bardzo trudne. Wielu przedsiębiorców musiało dokonać redukcji zatrudnia lub zdecydowało się na obniżenie wynagrodzeń.

W kapitule konkursu, oprócz organizatorów, zasiadają przedstawiciele takich organizacji jak: Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Krasickiego, Instytut Libertatis, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Centrum im. Adama Smitha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warsaw Enterprise Institute, a także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Ubiegłoroczna edycja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


(rk)


Foto: pracodawcagodnyzaufania.pl

bottom of page