top of page

Dobra Kariera: staże w Enea</strong

4 sierpnia 2022

Grupa Enea to nowoczesny pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w gospodarce krajowej. Działalność Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudnia ponad 16 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania – czytamy na stronie Salonu24 w publikacji nt. możliwości odbycia stażu w Enea w ramach programu: Dobra Kariera. Inicjatorem projektu dla młodych profesjonalistów jest Instytut Staszica.


Więcej nt. możliwości stażu w Grupie Enea: https://www.salon24.pl/u/instytut-staszica/1241205,staze-w-enea


Foto: media.enea.pl

bottom of page