top of page

Godło „Teraz Polska” – inwestycja również na kryzysowe czasy

4 sierpnia 2022

Rok w Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego liczy się inaczej, niż rok kalendarzowy – mianowicie od czerwca do czerwca. Czerwiec – to uroczysta Gala, podczas której wręczamy statuetki nagrodzonym, ale także początek przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Nadchodzą ciężkie czasy – słyszymy – a więc trzeba się skupić na przeprowadzeniu firmy w miarę suchą nogą przez kryzys, nie na zdobywaniu nagród. Cóż, ale właśnie zdobywanie nagród, zwłaszcza tych cieszących się prestiżem i rozpoznawalnością, jest jednym ze sposobów wzmacniania marki.

Dlaczego warto zainwestować czas i (stosunkowo niewielkie) pieniądze w start w Konkursie „Teraz Polska”? Powodów jest mnóstwo – pozwolą Państwo, że ograniczę się do trzech najważniejszych. Po pierwsze: rozpoznawalność Godła „Teraz Polska”, po drugie – doborowe grono laureatów, po trzecie – możliwość promowania marki wspólnie z naszą Fundacją na różne sposoby.

Zacznijmy od rozpoznawalności. Wiadomo, każda liszka swój ogonek chwali, ale tutaj za tymi pochwałami stoją wiarygodne, sondażowe dane. W październiku ubiegłego roku na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego badania dotyczące rozpoznawalności i wiarygodności Godła „Teraz Polska” przeprowadziło ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Okazało się, że ponad 78 proc. respondentów spotkało się z Godłem „Teraz Polska” na produktach bądź usługach. 88 proc. uznaje Godło za dobry sposób oznaczania wysokiej jakości polskich produktów i usług i za zachętę do ich zakupu. 91 proc. badanych biało-czerwony znak kojarzy się nie tylko z polskim pochodzeniem, ale również z dużą rozpoznawalnością i stabilną jakością. Dodam, że niezmiennie wysoki poziom pozytywnych skojarzeń z Godłem „Teraz Polska” odnotowywany jest w badaniach od lat.

Przejdźmy zatem do grona laureatów. Przez ponad trzydzieści lat nazbierało się ich kilkuset, począwszy od małych, rodzinnych firm po rynkowych liderów. W konkursie nie dzielimy przedsiębiorców pod względem obrotów, zasięgu działania, czasu funkcjonowania. Wspólnym mianownikiem jest wysoka jakość. Historia naszego konkursu to historia budowania silnej gospodarki rynkowej w Polsce. Z niekłamanym wzruszeniem patrzę na tych laureatów, którzy sięgali po wyróżnienie jako rozwijające się firmy z dobrymi produktami i usługami, a dzisiaj mają naprawdę silną pozycję na rynku krajowym i podbijają rynki zagraniczne. I, co ważne – nadal są z nami! Oczywiście, ten sukces w znacznej mierze jest dziełem przedsiębiorców, ale i wyróżnienie Godłem „Teraz Polska”, jak sądzę, w pewien sposób w tym rozwoju pomogło.

Jak wspomniałem, wielu laureatów nadal jest z nami. Oznacza to, że od lat umieszcza Godło „Teraz Polska” na swoich produktach i promuje nim usługi. Po prostu wie, że to dobrze zainwestowane pieniądze. Ale nie tylko. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego organizuje debaty, webinaria, jest partnerem różnego rodzaju inicjatyw – m.in. Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wraz z KIG, Kongresu 590 czy konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Turystyka” wraz z POT.  Łamy Magazynu „Teraz Polska” otwarte są na publikacje i wywiady z naszymi laureatami i ekspertami. Organizowane cyklicznie spotkania Klubu „Teraz Polska” są swoistym business mixerem dla nagrodzonych firm. Tworzymy środowisko, które łączy wiara w siłę i możliwości polskich marek.

Nagrody biznesowe nie są po to, by prezes firmy mógł powiesić na ścianie kolejny dyplom lub postawić na biurku kolejną statuetkę. Aby spełniały swój cel, winny być nie tyle efektowne, co efektywne – chociaż nic nie stoi na przeszkodzie połączeniu tych dwóch cech… Efektywność Godła „Teraz Polska” polega na tym, że dla polskich konsumentów jest certyfikatem wysokiej jakości i gwarancją wiarygodności. W czasie, gdy trzeba zacisnąć pasa, gdy podczas zakupów zastanawiamy się kilka razy, zanim włożymy produkt do koszyka, jakość ma wpływ na decyzje zakupowe. Podobnie zresztą, jak polskie pochodzenie. Dlatego zachęcam: zainwestujcie Państwo w promocję swoich produktów i usług i wystartujcie w Konkursie „Teraz Polska”! To inwestycja o niezwykle dużej stopie zwrotu!

A wszelkie informacje na temat Konkursu i jego zasad znajdziecie na naszej stronie internetowej www.terazpolska.pl .


Krzysztof Przybył

Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

bottom of page