top of page

ESG, czyli skuteczne monitorowanie ryzyk

Za dwa lata upłynie ćwierć wieku od czasu, gdy Robert Levering i Milton Moskowitz opublikowali swoją listę „Fortune 100 Best Companies to Work For”, prezentującą korporacyjnych liderów w zakresie społecznej odpowiedzialności. Oparta na niej publikacja książkowa zapoczątkowała cały ogólnoświatowy trend uwzględniania czynników ESG w budowaniu wartości marki i szerokorozumianej atrakcyjności przedsiębiorstw dla inwestorów. Dość irytujące jest, że po tak długim czasie od owego pierwszego „ratingu” ESG, w Polsce zagadnienia ładu środowiskowego czy społecznego w zarządzaniu firmą i komunikacji z klientami są tak mało znane. Nie mówiąc już o wdrażaniu.

Według PwC jedynie jedna trzecia inwestorów posiada politykę monitorowania spółek pod kątem ryzyk ESG, a 36% firm (ankietowanych) nie posiada żadnej strategii niefinansowej. Dane te dotyczą głównie spółek giełdowych, a co dopiero cała reszta polskich firm!

Jeszcze bardziej irytujące jest „eko-ściemnianie” (ang. „greenwashing”) wynikające wprost z faktu zwietrzenia biznesowych zysków, jeśli na produkt nie mający nic lub mający bardzo niewiele wspólnego z ekologią, dział marketingu nalepi naklejkę – zielony. To, na ile wywoływanie u konsumentów fałszywego wrażenia bycia firmą przyjazną dla środowiska naturalnego zostanie przez tych ostatnich „wytropione”, zależy od nich samych . Ściślej biorąc – od ich świadomości i czujności. Tylko w wtedy instrumentalne traktowanie kwestii środowiskowych, na przykład w kwestii ograniczania użytkowania plastiku, przyniesie dla ściemniaczy trudne do odrobienia straty wizerunkowe, a co za tym idzie – finansowe.

Inną pułapką jest nieumiejętne raportowanie działań ESG. Może to wynikać z braku wiedzy o oczekiwaniach odbiorców lub też z celowego rozbudowania raportów, aby obfitą formą przykryć mizerię treści. Jest to również droga donikąd. Mam nadzieję, że inwestorzy będą żądać nie barokowych opisów, tylko jasnego zaprezentowania konkretnych danych porównawczych.

Oprócz wyzwań związanych z faktycznym i praktycznym, a nie tylko wizerunkowym wdrażaniem zasad ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego na poziomie poszczególnych firm, mamy też wyzwania na poziomie całego kraju. Tutaj sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Mam na myśli transformację energetyczną, która dotyka fundamentów naszej gospodarki. Nie chodzi tylko o walkę o czystsze środowisko i uniknięcie zapowiadanej katastrofy klimatycznej. Gra toczy się o pozycję Polski w Europie, utrzymanie suwerenności oraz odpowiednie uwzględnienie naszych uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Naszym atutem są możliwości polskich spółek z sektora energetycznego, szczególnie koncernu multienergetycznego Orlen-Lotos-PGNiG. Temu zagadnieniu poświęcona jest jedna z ostatnich analiz Instytutu Staszica pt. „Polska droga do Zielonego Ładu”.

Mam nadzieję, że I Kongres ESG stanie się wydarzeniem, które przybliży nam wszystkim największe szanse, ale też niebezpieczeństwa, jakie niesie wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju.


dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska

Prezes Zarządu Polskiego Oddziału PRME, prezes Instytutu Staszica


26 stycznia odbędzie się, organizowany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, I Kongres ESG. Instytut Staszica jest merytorycznym partnerem wydarzenia.


Więcej: pixabay.com

20 stycznia 2022

bottom of page