top of page

Raport IS: jak wojna na Ukrainie wpłynie na inwestycje kolejowe w Polsce. Perspektywy dla rynku, wyzwania dla państwa

2 stycznia 2023

Świat opisują dziś głównie specjaliści od geopolityki, co ma swoje uzasadnienie po „game changerach” ostatnich dwóch lat, jakimi były pandemia, wycofanie się USA z Afganistanu czy wreszcie napaść Rosji na Ukrainę. Spojrzenie geopolityczne, nawet jeśli trafne, warto jednak ograniczać do węższych wycinków rzeczywistości, by na konkretnych przykładach lepiej zobrazować o co toczy się gra podczas wykuwającego się właśnie nowego porządku światowego. Jakie zagrożenia i jakie szanse generuje obecna sytuacja można modelowo rozważyć na przykładzie perspektyw rynku kolejowego w Polsce? Czy wojna na Ukrainie spowoduje całkowitą zmianę dotychczasowej koncepcji rozwoju i modernizacji tej gałęzi transportu w naszym kraju? Czy Polska powinna zrewidować swoje cele na polu modernizacji i rozbudowy sieci kolejowych w obliczu wojny na Ukrainie i jej możliwych konsekwencji?

To pytania, na których na których odpowiedź znajduje się na kolejnych kartach raportu Instytutu Staszica: „Przełom czy zwrot? Jak wojna na Ukrainie wpłynie na inwestycje kolejowe w Polsce. Perspektywy dla rynku, wyzwania dla państwa.”


Raport Instytutu Staszica – Jak wojna na Ukrainie wpłynie na inwestycje kolejowe w Polsce. Perspektywy dla rynku, wyzwania dla państwa


Foto: pixabay.com

bottom of page