top of page

Transformacja zrównoważonego rozwoju tematem kolejnego kongresu ESG

16 stycznia 2023

Podczas II Kongresu ESG, 25 stycznia, odbędzie się siedem paneli, podczas których eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci będą rozmawiać o kluczowych wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG, wdrażaniem i zmianami związanymi ze zrównoważoną ewolucją. Wydarzenie otworzy wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka, będące wprowadzeniem do sesji inauguracyjnej „Kobieca moc w męskim świecie”. Do udziału w tym panelu zostały zaproszone przedstawicielki organizacji pozarządowych. Instytut Staszica jest partnerem wydarzenia.

Celem drugiej edycji Kongresu ESG jest poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Wątkiem przewodnim wydarzenia będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła rozpętana przez Rosję wojna. Agresja przeciwko Ukrainie stała się pewnego rodzaju sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności firm. Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, potrzebujemy nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji. Uczestnicy Kongresu będą dyskutować m.in. o tym, jak wojna w Ukrainie wpływa na postrzeganie praw człowieka, zrównoważony rozwój, czym jest zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność, czym jest różnorodność i czy jesteśmy równo traktowani w pracy. Prelegenci będą też rozmawiać o tym, jak megatrendy rozwoju współczesnego świata wpływają na gospodarkę i społeczeństwo, o wyścigu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także o wpływie konsumentów na politykę firm.

Kongres otworzy sesja inauguracyjna pt.: „Kobieca moc w męskim świecie”, do której zaproszone zostały Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych: Katarzyna Frank-Niemczycka, honorowa prezeska Olimpiad Specjalnych; Miroslava Keryk, prezeska Fundacji Nasz Wybór; Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami i Weronika Olena Marczuk prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy.

Panel główny poświęcony będzie strategii ESG w kontekście wojny w Ukrainie – jak wojna wpływa na postrzeganie zrównoważonego rozwoju? Z przeprowadzonych badań opinii publicznej wynika, że aż 68 proc. ankietowanych uważa, że firmy odpowiedzialne społecznie nie mogą obecnie prowadzić działalności w Rosji. W tej dyskusji wezmą udział m.in. Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP;, Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor PwC; Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska oraz Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu strategii konsumenckich w Żabka Polska.

Kolejny panel będzie poświęcony zrównoważonemu rolnictwu, gospodarce leśnej i bioróżnorodność – czyli czego oczekują konsumenci? Wprowadzenie do panelu wygłosi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Równi w pracy = równi w obowiązkach = równi w płacach – czy jesteśmy równo traktowani w pracy? Czym jest różnorodność i  kiedy kobiety pracujące w domu otrzymają adekwatne emerytury? Dyskusję w tym panelu zapoczątkuje wystąpienie Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. W panelu wystąpią m.in.: Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Alice Neffe z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, a także przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, operatora „WorldSkills Poland” oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Finansowanie zrównoważonych przemian to kolejny panel poświęcony m.in. trendom rozwoju współczesnego świata oraz ich wpływie na gospodarkę i społeczeństwo. Jak inwestować, by stworzyć innowacyjne rozwiązania dla planety? W dyskusji nie może zabraknąć Katarzyny Szwarc, Pełnomocniczki Rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego z Ministerstwa Finansów, a także przedstawicieli PKO Banku Polskiego, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kolejna dyskusja poświęcona będzie jednemu z najgorętszych tematów w ostatnim czasie, czyli bezpieczeństwu energetycznemu Polski. O tym, czy net-zero to daleka przyszłość, będą rozmawiali m.in. Piotr Pyzik, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego; Urszula Pasławska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Mariusz Samordak z Banku Ochrony Środowiska.

Według badań przeprowadzonych przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który jest partnerem badawczym Kongresu, aż 35 proc. konsumentów deklaruje, że kupując produkty lub usługi zwraca uwagę na to, czy dany producent lub firma dba o środowisko naturalne. Podobna wartość (34 proc.) zwraca uwagę czy firma jest społecznie odpowiedzialna. Dlatego organizatorzy Kongresu postanowili zorganizować ostatni panel poświęcony sile oddziaływania konsumentów, zadając w tytule panelu pytanie czy presja wywoływana na firmy ma sens i przekłada się na ich politykę? W panelu wezmą udział przedstawiciele sektora prywatnego oraz publicznego m.in. przedstawicieli: DS Smith, IKEA Retail Poland, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz propagatorów ruchu zero waste.

Organizatorami Kongresu są Instytut ESG oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Podczas II Kongresu ESG zostanie zaprezentowana analiza „Medialność ESG. Raport 2020-2022”, która pokaże popularność hasła ESG w ciągu ostatnich trzech lat. Analizie zostały poddane media tradycyjne, jak również przekaz w mediach społecznościowych. Badanie ukazuje kontekst oraz obszary aktywności firm w zakresie ESG oraz najlepsze praktyki firm w zakresie ESG. Raport przygotowuje partner badawczy II Kongresu ESG – PSMM Monitoring & More. Efektem końcowym badania będzie prognoza: co się zmieni w kontekście ESG w kolejnych latach.


Więcej na stronie: http://www.esgkongres.pl oraz https://oesg.pl/kongres.


Foto: esgkongres.pl

bottom of page