top of page

Lider ważny dla przebiegu fuzji

3 września 2021

Fuzje i przejęcia firm paliwowo-energetycznych są bardzo ważnym elementem kształtującym obecnie światowy rynek energii. Warto więc zwrócić uwagę na dwa kluczowe czynniki, które w zasadniczym stopniu przesądzają o sukcesie bądź porażce takich projektów: to rola i determinacja lidera projektu oraz dopasowanie i zrozumienie kultur przedsiębiorstw uczestniczących w M&A. Bez zaistnienia obu tych elementów łącznie, nie będzie sukcesu w procesie fuzji lub przejęcia – pisze ekspert Instytutu Staszica Jerzy Kurella w komentarzu dla portalu Wnp.pl.


Fuzje i przejęcia nie są łatwymi procesami. Bez względu na wielkość podmiotów w nim uczestniczących, zawsze budzą emocje, a nie rzadko też kontrowersje. A im większe firmy, tym obawy przed zmianą są poważniejsze. I to na liderze takiego projektu spoczywa główna odpowiedzialność za skuteczne jego doprowadzenie do końca. Wymaga to jednak dużej empatii i zrozumienia złożoności procesu, ale też żelaznej konsekwencji oraz determinacji w jego realizacji. Mądrość lidera musi również polegać na tym, że potrafi korzystać z wiedzy i doświadczeń osób z obu organizacji, co w żargonie branżowym nazywane jest „krzyżowym zapylaniem”. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod dla zrozumienia kulturowego i integracji łączących się podmiotów. Polega to na wzajemnym przemieszczaniu  managementu firm wzajemnie wobec siebie, co umożliwia poznanie specyfiki drugiej strony i pozwala szybko oraz odpowiednio reagować na wypadek sytuacji spornych lub nieoczekiwanych. Liczne przykłady z życia wzięte, zarówno w Polsce jak i za granicą pokazują, że bez zdeterminowanego lidera, relacjach opartych na dużym zaufaniu i zrozumieniu kultur organizacyjnych, sukces w postaci skutecznego przejęcia lub fuzji, jest bardzo mało prawdopodobny.


Całość artykułu: https://www.wnp.pl/energetyka/rynek-energii-naznaczony-fuzjami-i-przejeciami,488854.html


Foto: orlen.pl

bottom of page