top of page

Produkcja nawozów: granica biznesu a odpowiedzialność

6 września 2022

Dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica komentuje dla Pierwszego Portalu Rolnego sytuację na rynku nawozów w kontekście powiązania branży syntezy chemicznej z innymi sektorami gospodarki.

W obecnej sytuacji międzynarodowej i gospodarczej niezbędne jest – pisze dr Dawid Piekarz – łączenie myślenia biznesowego i komercyjnego z myśleniem w kategorii szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa i jako widać się udaje, choć każde bezpieczeństwo po prostu kosztuje. Paradoksem może się zdawać, że wielu krytyków decyzji o wznowieniu produkcji otwarcie mówiło i nadal mówi o tym, że Orlen powinien obniżyć ceny paliw wbrew rynkowym realiom i taki pomysł nie wdawał im się bynajmniej kuriozalny, a o prawach rynku nawet nie wspominano. Niestety, od rynku i od bezpieczeństwa nie uciekniemy – można je tylko sensownie wyważać i balansować.


Więcej: https://www.ppr.pl/wiadomosci/wokol-produkcji-nawozow-miedzy-biznesem-a-odpowiedzialnoscia


Foto: pixabay.com

bottom of page