top of page

Droga do zielonej energii - wodór

21 września 2023

Zielony wodór to pieśń przyszłości? Tak, lecz bardzo bliskiej. Projekty związane z wykorzystaniem czystego wodoru są bowiem realizowane, choć do wypełnienia unijnych założeń – zapewnienie jego roli jako podstawy dla neutralnej klimatycznie energetyki do roku 2050 – jeszcze długa droga stwierdza dr Piotr Balcerowski w komentarzu dla portalu Energetyka24.


w lipcu 2010 roku Komisja Europejska przedstawiła wodorową strategię dla Europy. Dziś, po trzynastu latach, wodór stanowi około 2% miksu energetycznego UE, ale do 2050 roku ten odsetek miałby być dziesięć razy większy. Co ważne, czysty wodór może być wykorzystywany do produkcji paliw płynnych, a istniejąca infrastruktura transportowa i magazynowa może być przystosowana do wodoru. Paliwo wodorowe będzie nie do zastąpienia przy transporcie na duże odległości - dodaje wiceprezes Instytutu Staszica.


https://energetyka24.com/gaz/analizy-i-komentarze/dluga-droga-do-zielonej-energii-czy-wodor-to-piesn-przyszlosci-komentarz


Foto: pixabay.com

bottom of page