top of page
gry wideo

Cyberbezpieczeństwo

AKTUALNOŚCI

Celem i misją Instytutu Staszica jest promowanie pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej, prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych, wspieranie działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Prezes Instytutu Staszica

Dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH

bottom of page